За студенти

Сегментно контролирано препариране на зъби за обвивни корони – за трети курс

Регистрирайте се като студент, за да получите достъп до тази статия. Регистрацията е достъпна и безплатна.

Скулптиране на зъб долен първи премолар от сапун LIVE от упражнение

Скулптиране на зъб – долен първи премолар от сапун LIVE от упражнение

Регистрирайте се като студент, за да получите достъп до тази статия. Регистрацията е достъпна и безплатна.

kucheshki

Скулптиране на зъб – горен кучешки от сапун LIVE от упражнение

Регистрирайте се като студент, за да получите достъп до тази статия. Регистрацията е достъпна и безплатна.

Скулптиране на зъб - горен центарлен резец от сапун - видео

Скулптиране на зъб – горен централен резец от сапун LIVE от упражнение

Регистрирайте се като студент, за да получите достъп до тази статия. Регистрацията е достъпна и безплатна.

Скулптиране на зъб - горен първи молар от сапун - видео

Скулптиране на зъб – горен първи молар от сапун LIVE от упражнение

Регистрирайте се като студент, за да получите достъп до тази статия. Регистрацията е достъпна и безплатна.

Огъване на куки за частични плакови протези и изработване на оклузални шаблони с восъчнивалове

Регистрирайте се като студент, за да получите достъп до тази статия. Регистрацията е достъпна и безплатна.

Метални мостове-студентска работа на втори курс.

Регистрирайте се като студент, за да получите достъп до тази статия. Регистрацията е достъпна и безплатна.

Филм за Томас техника 3 част

Регистрирайте се като студент, за да получите достъп до тази статия. Регистрацията е достъпна и безплатна.

Филм за Томас техника 2 част

Регистрирайте се като студент, за да получите достъп до тази статия. Регистрацията е достъпна и безплатна.

Филм за Томас техника 1част

Регистрирайте се като студент, за да получите достъп до тази статия. Регистрацията е достъпна и безплатна.

Последни статии

Сегментно контролирано препариране на зъби за обвивни корони – за трети курс

Регистрирайте се като студент, за да получите достъп до тази статия. Р...
Скулптиране на зъб долен първи премолар от сапун LIVE от упражнение

Скулптиране на зъб – долен първи премолар от сапун LIVE от упражнение

Регистрирайте се като студент, за да получите достъп до тази статия. Р...
kucheshki

Скулптиране на зъб – горен кучешки от сапун LIVE от упражнение

Регистрирайте се като студент, за да получите достъп до тази статия. Р...