Harmony In
A Signature Smile

За нас

Постигането на безупречен естетичен резултат от лечението се превърна в едно от най-важните изисквания в ежедневните дентална практика.

Като една от водещите иновативни дентални практики за висококачествено естетично дентално лечение, нуждите на пациента и високото им ниво на информираност поставиха пред нас въпроси свързани с персонализиране на новия дизайн на усмивката според индивидуалните характеристики на всеки пациент, в съчетание с всички естетически принципи и правила, възприети като стандарти.

Успехът на практиката се основава на екип от специалисти, клиницисти с квалификационна степен DMD, MSc, Ph. D, MD / MBBS, иновации, утвърдени научни и академични възможности и ясен ангажимент за обучение и по-нататъшно образование.

Ние съсредоточаваме усилията си върху здравето на пациента и висококачественото дентално лечение.

Нашият екип

Д-р др. Георги Илиев DMD, PhD

Завършва с отличие Факултет по дентална медицина-МУ, София, България през 2005 г.

През 2006 г. е назначен за асистент в катедрата по Протетична дентална медицина на Факултет по дентална медицина, МУ, София, България.

През 2009 г. придобива следдипломната специализация по Протетична дентална медицина.

През 2017 г. успешно защитава дисертация на тема „Планиране на естетична зъбна композиция съобразена с личността на пациента“ и получава Докторска степен.

Награден е с почетна грамота като университетски преподавател за цялостен принос в денталното образование в България.

Член е на Български Зъболекарски Съюз, Българско Научно Дружество по Дентална Медицина и е почетен член на Асоциация София Дентал Мийтинг.

Асоцииран член е на Европейската академия по естетична дентална медицина (EAED).

Той е съосновател на международния дентален проект „VisagiSMile” и „REBEL”.

Управлява успешна частна дентална практика в два български града – София и Враца от 2006 г., специализирана в областта на Протетичната и Естетична дентална медицина.

Нашият екип

Д-р Кристиан Божковски, DMD

Завършва Факултет по дентална медицина-МУ, София, България през 2015 г.

През 2016 г е назначен като лекар по дентална медицина и работи в областта на консервативното зъболечение и ендодонтия.

През 2019 г. Печели конкурс и започва да специализира Консервативно зъболечение и ендодонтия, към катедра по Консервативно зъболечение Факултет по дентална медицина-МУ, София,

Член е на Български Зъболекарски Съюз

Нашият екип

Д-р Светослав Славков, DMD, MD / MBBS

Завършва с отличие Факултет по дентална медицина-МУ, София, България през 1996 г.

През периода 2008г-2014г-завършва Медицина в Медицински факултет, МУ, София.

През 2013г-2015г-завършва Магистратура по Здравен мениджмънт, Факултет по Обществено здраве и здравен мениджмънт, МУ, София.

През 2002г придобива следдипломната специализация по Орална Хирургия към ФДМ, МУ, София.

През 2007г. придобива специалност по Лицево Челюстна Хирургия към МУ, София.

Член е на Европейската асоциация по Кранио Фациална Хурургия

Член е на Български Зъболекарски Съюз, Български Лекарски Съюз

Завеждащ лечебна дейност в СБАЛ по ЛЧХ, София

Rebel Simplicity Project
VisagiSmile Project