Формуляр за информирано съгласие

HomeФормуляр за информирано съгласие
1. Аз,

се съгласявам

2. При нужда е възможно прилагането на анестезия.

3. Обяснени са ми потенциалните усложнения на тази процедура/процедури.

4. Разбирам, че анестезията може да е необходима за тази процедура и се съгласявам лекуващият лекар и екипът му да използват местна анестезия, седация или обща анестезия. За тази цел се съгласявам лекуващият лекар и екипът му да използват медикаменти, които смятат за нужни, освен тези, към които съм алергичен/алергична.

5. Запознат(а) съм със статистическите рискове и усложнения от процедурата/процедурите и че докторът и екипът му ще направят всичко възможно за постигане на отлични резултати.

6. Отговорено ми е на всички въпроси, които имам, засягащи процедурата/процедурите. Отговорите са удовлетворителни и аз нямам повече въпроси.

С попълването на настоящия формуляр се съгласявам на всички точки от 1 до 6 включително).